Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

692867
Today
180

Đăng nhập

Who's Online

We have 8 guests and no members online

Chúa nhật 12 Thường Niên A 2017

Chúa nhật 12 Thường Niên A 2017

  "Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con...

Lễ Mình Máu Thánh Chúa 2017

Lễ Mình Máu Thánh Chúa 2017

  "Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: "Ta là bánh...

Lễ Chúa Ba Ngôi A 2017

Lễ Chúa Ba Ngôi A 2017

  "Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Thiên Chúa đã...

 • Chúa nhật 12 Thường Niên A 2017

  Chúa nhật 12 Thường Niên A 2017

 • Hình Rước Kiệu Mình Thánh Chúa (Corpus Christi)

  Hình Rước Kiệu Mình Thánh Chúa (Corpus Christi)

 • Lễ Mình Máu Thánh Chúa 2017

  Lễ Mình Máu Thánh Chúa 2017

 • Lễ Chúa Ba Ngôi A 2017

  Lễ Chúa Ba Ngôi A 2017