"Lễ Vượt Qua của dân Do-thái gần đến, Chúa Giê-su lên Giêru-salem. Người thấy ở trong Đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc, người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: "Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán." (Ga 2: 13-16)

 

THÔNG TIN CỦA CỘNG ĐOÀN VÀ GIÁO XỨ

Ý LỄ:

 

$11.     Anh Tùng: xin lễ cầu cho các linh hồn mồ côi và thân nhân.

$12.     Chị Tuyết Mai: xin lễ Cầu Bình An.

$13.     Chị Lan: xin lễ Tạ Ơn và Cầu Bình An cho gia đình.

$14.     Gia đình chị Thu: xin lễ cầu cho linh hồn Gio-an Baotixita Tăng Ngọc Số.

$15.     Bà cụ Hạt: xin lễ Tạ Ơn và Cầu Bình An cho gia đình.


Tiền bỏ giỏ  Chúa nhật ngày 25/2/2018

Số người dự lễ: 2,855

Số tiền bỏ giỏ:  $10,514.69

 

Đi Đàng Thánh Giá:Hôm nay, sau Thánh lễ, mời Cộng đoàn ở lại Đi Đàng Thánh Giá!

 

→ Hôm nay là Chúa nhật đầu tháng 3, trong Thánh Lễ sẽ có  phần quyên tiền lần thứ 2 để gây quỹ cho Cộng đoàn!

OLPH Lenten Soup Supper (Ba Ăn Ti Mùa Chay) gây qu cho người nghèo. Vào lúc 6 giờ chiều Ngày th hai, 12/3/2018 ti Cafeteria (545 60th street). Kính mi mi người hưởng ng!


quyên tiền lần 2 gây quỹ cho Công đoàn!

 

 

Mùa Chay Thánh.

GIỮ CHAY VÀ KIÊNG THỊT

  1.  (Thứ Tư Lễ Tro & Thứ sáu Tuần Thánh)

Theo giáo luật, tuổi giữ chay là từ 18 đến 60 tuổi.

Kiêng thịt là từ 14 tuổi trở lên.

Kiêng thịt tất cả các ngày thứ Sáu trong Mùa Chay!

This week begins the 2018 Annual Catholic Appeal. We thank all who have participated with a gift to the 2017 Appeal and ask that everyone prayerfully consider making a gift to the 2018 Appeal. The work and services made possible through your donation to the Annual Catholic Appeal help people in Brooklyn and Queens in ways that no one parish can alone.