Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

782643
Today
215

Đăng nhập

Who's Online

We have 63 guests and no members online

Lễ Sinh Nhật Thánh Gio-an Tẩy Giả B 2018

Lễ Sinh Nhật Thánh Gio-an Tẩy Giả B 2018

"Khi đến ngày sinh, bà Êlisabeth sinh hạ một con trai. Láng giềng bà...

Chúa nhật 11 Thường Niên B 2018

Chúa nhật 11 Thường Niên B 2018

  "Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước Thiên...

Chúa nhật 10 Thường Niên B 2018

Chúa nhật 10 Thường Niên B 2018

  "Và mẹ cùng anh em Người đến, đứng ở ngoài sai người vào...

 • Lễ Sinh Nhật Thánh Gio-an Tẩy Giả B 2018

  Lễ Sinh Nhật Thánh Gio-an Tẩy Giả B 2018

 • Chúa nhật 11 Thường Niên B 2018

  Chúa nhật 11 Thường Niên B 2018

 • Hình Lễ Thêm Sức 2018

  Hình Lễ Thêm Sức 2018

 • Chúa nhật 10 Thường Niên B 2018

  Chúa nhật 10 Thường Niên B 2018

 

"Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ta bảo thật các con: Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu. "Các con đã nghe dạy người xưa rằng: 'Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án'. Còn Ta, Ta bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là 'ngốc', thì bị phạt trước công nghị." (Mt 5: 20-22)

 

THÔNG TIN CỦA CỘNG ĐOÀN VÀ GIÁO XỨ

 

Ý LỄ:

 

$11.     Anh Tùng: xin lễ cầu cho các linh hồn mồ côi và thân nhân.

$12.     Anh chị Lương-Thới: xin lễ Tạ Ơn và Cầu Bình An cho gia đình và thân quyến trong năm mới này.

$13.     Anh chị Khánh-Hương: xin lễ cầu cho linh hồn Phê-rô Nguyễn Tịnh và linh hồn An-na Nguyễn Thị Tin vừa mới qua đời.

XIN CỘNG ĐOÀN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO

LINH HỒN PHAO-LÔ NGUYỄN VĂN CHÂU,

THÂN PHỤ CỦA ANH CHỊ TÂM-HẰNG VỪA QUA ĐỜI HÔM 7/2/2017.

 1. Hôm nay, sau Thánh lễ, Cộng đoàn sẽ đọc Kinh Tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Tuần 9).

 

 Tiền bỏ giỏ (Collection): (5/2/2017)

Số người dự lễ (3,219) – Số tiền bỏ giỏ:  $12,727.23

 

 

 

 

 

 

Generations of Faith. Beginning this month, the 2nd Sunday of each month will be Generations of Faith Sunday. Most parishioners have made a monthly pledge to the Campaign. So Generations of Faith Sunday will be a reminder to all and an opportunity to make the pledge payment. To date 540 parishioners have pledged $1,321,085.00. The amount collected as of January 18, 2017 is: $168,204. Many thanks to all who are fulfilling their pledges! Please be sure to send your pledge payments in by mail, or bring your pledge payment and place it in the collection next Sunday on Generations of Faith Sunday. If anyone wants to make a pledge, please see Fr. Gilmour or one of the Generations of Faith committee members after the Mass. Thank you for your generosity!

CHƯƠNG TRÌNH LƯU TRUYỀN ĐỨC TIN

Bắt đầu từ tháng 2 này, vào mỗi Chúa nhật thứ 2 trong tháng sẽ được gọi là Chúa nhật Chương trình Lưu Truyền Đức Tin, nhằm nhắc nhở tất cả những ai đã cam kết đóng góp hoặc những ai chưa cam kết thực hiện Chương trình này. Hiện tại trong giáo xứ mới chỉ có 540 người làm cam kết với số tiền là $1,321,085.00. Cho đến tháng 1/2017 số tiền đã đóng góp được là $168,204. Cha xứ cám ơn mọi người đã quảng đại đóng góp! Anh chị em nào chưa tham gia, nếu có ý muốn, xin liên lạc với cha quản xứ James Gilmour.

 

Dance Classes: Beginning Thursday, March 2, at 7:30 PM, we will have a 6 week dance class in the Parish Center, 5901 6th Avenue. Dancing is fun, it relieves stress and you can dance at any age. A dance class is a great way for couples to have fun together, for singles to meet new people and for engaged couples to prepare for their wedding. The cost is $60, due at registration. For more information, call renowned ballroom dance instructor, Paul Hart, at 718-434-4331.