Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

679830
Today
182

Đăng nhập

Who's Online

We have 11 guests and no members online

Chúa nhật 2 Mùa Phục Sinh A 2017

Chúa nhật 2 Mùa Phục Sinh A 2017

  "Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma...

Chúa nhật Lễ Chúa Phục Sinh A 2017

Chúa nhật Lễ Chúa Phục Sinh A 2017

  "Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời...

 • Hình Lễ Tiệc Ly 2017

  Hình Lễ Tiệc Ly 2017

 • Chúa nhật 2 Mùa Phục Sinh A 2017

  Chúa nhật 2 Mùa Phục Sinh A 2017

 • Hình Thánh Lễ Truyền Dầu 2017

  Hình Thánh Lễ Truyền Dầu 2017

 • Chúa nhật Lễ Chúa Phục Sinh A 2017

  Chúa nhật Lễ Chúa Phục Sinh A 2017