Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

679830
Today
182

Đăng nhập

Who's Online

We have 10 guests and no members online

Chúa nhật 2 Mùa Phục Sinh A 2017

Chúa nhật 2 Mùa Phục Sinh A 2017

  "Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma...

Chúa nhật Lễ Chúa Phục Sinh A 2017

Chúa nhật Lễ Chúa Phục Sinh A 2017

  "Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời...

 • Hình Lễ Tiệc Ly 2017

  Hình Lễ Tiệc Ly 2017

 • Chúa nhật 2 Mùa Phục Sinh A 2017

  Chúa nhật 2 Mùa Phục Sinh A 2017

 • Hình Thánh Lễ Truyền Dầu 2017

  Hình Thánh Lễ Truyền Dầu 2017

 • Chúa nhật Lễ Chúa Phục Sinh A 2017

  Chúa nhật Lễ Chúa Phục Sinh A 2017

 

Phụng Vụ Tam Nhật Thánh  2017

 

Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 13/4

8:30 sáng: Giờ Kinh Phụng Vụ

(English, lower church, Spanish, upper church)

7:30 tối Lễ Tiệc Ly (4 languages)

 

Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 14/4 (Giữ chay & kiêng thịt)

8:30 sáng: Giờ Kinh Phụng Vụ

(English, lower church, Spanish, upper church) 

9:00 sáng: Đi Đàng Thánh Giá ngoài trời (Spanish.)

1:00 chiều: Đi Đàng Thánh Giá (English), nhà thờ dưới.

3:00 chiều: Tưởng Niêm Cuộc Thương Khó (English, lower church)

3:00 chiều: Tưởng Niêm Cuộc Thương Khó (Spanish, upper church)

5:00 chiều: Tưởng Niêm Cuộc Thương Khó (Chinese, lower church)

7:30 tối: Ngắm Thương Khó (Spanish, upper church) 

 

Thứ Bảy Tuần Thánh, ngày 15/4

8:30 sáng: Giờ Kinh Phụng Vụ

(English, lower church, Spanish, upper church)  

7:30 PM Lễ Vọng Phục Sinh, Lower church, 4 languages.

 

Chúa nhật Phục Sinh, ngày 16/4

Lễ tiếng Anh: 7:30, 9:00, 10:15 AM, 12:15 PM

NO 6 PM EVENING MASS.

Lễ tiếng Tây Ban Nha: 10:15 AM, 1:30 PM

Lễ tiếng Hoa: 11:45 AM

Lễ Việt Nam: 3:00 chiều

*****************