Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

700376
Today
172

Đăng nhập

Who's Online

We have 64 guests and no members online

Chúa nhật 16 Thường Niên A 2017

Chúa nhật 16 Thường Niên A 2017

  "Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng...

Chúa nhật 15 Thường Niên A 2017

Chúa nhật 15 Thường Niên A 2017

  "Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ...

 • Chúa nhật 16 Thường Niên A 2017

  Chúa nhật 16 Thường Niên A 2017

 • Hình Hành Hương Đức Mẹ La Vang (1/7/2017)

  Hình Hành Hương Đức Mẹ La Vang (1/7/2017)

 • Chúa nhật 15 Thường Niên A 2017

  Chúa nhật 15 Thường Niên A 2017

 • Hinh Le Birthday Fr. Cao

  Hinh Le Birthday Fr. Cao

 

"Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con". Đoạn Người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin." (Ga 20: 26-29)

 

 

THÔNG TIN CỦA CỘNG ĐOÀN VÀ GIÁO XỨ

 

 

Ý LỄ:

 

$11.     Anh Tùng: xin lễ cầu cho các linh hồn mồ côi và thân nhân.

$12.     Chị Oanh: xin lễ giỗ 1 năm cầu cho linh hồn Giu-se Nguyễn Hiền Thọ.

 

 

Lễ Giỗ 1 năm cầu cho linh hồn Giu-se Nguyễn Hiền Thọ!

 

 1. Hôm nay, sau Thánh lễ, Cộng đoàn sẽ đọc Kinh Tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Tuần 1).

 Tiền bỏ giỏ (Collection): (16/4/2017)

Số người dự lễ (3,131) – Số tiền bỏ giỏ:  $11,772.67

 

********************

Các bài đọc Thánh Kinh trong tuần II Mùa Phục Sinh:

Chúa nhật: Cvtđ 2:42-47/Tv 118:2-4, 13-15, 22-24/1 Pt 1:3-9/Ga 20:19-31

Thứ Hai: Cvtđ 4:23-31/Tv 2:1-9/Ga 3:1-8

Thứ Ba: 1 Pr 5:5b-14/Tv 89:2-3, 6-7, 16-17/Mc 16:15-20

Thứ Tư: Cvtđ 5:17-26/Tv 34:2-9/Ga 3:16-21

Thứ Năm: Cvtđ 5:27-33/Tv 34:2, 9, 17-20/Ga 3:31-36

Thứ Sáu: Cvtđ 5:34-42/Tv 27:1, 4, 13-14/Ga 6:1-15

Thứ Bảy: Cvtđ 6:1-7/Tv 33:1-2, 4-5, 18-19/Ga 6:16-21

 

The Parish Pastoral Council will meet on Monday, April 24, at 7 p.m. in the rectory.

 

The fence has been painted! Many thanks to all who participated in the fence painting on Saturday, April 8th. It was a wonderful experience of working together as a community.

 

 

GIÁO XỨ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP CHUẨN BỊ

KỶ NIỆM 125 NĂM THÀNH LẬP (1893-2018)

 

Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh:

Chúa nhật, ngày 24/9/2017 lúc 12:10 trưa, nhà thờ trên, do Đức Giám Mục giáo phận chủ tế. Thánh Lễ 4 ngôn ngữ. Liên Hoan sau Thánh Lễ tại Notre Dame Hall.