Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

727619
Today
105

Đăng nhập

Who's Online

We have 33 guests and no members online

Chúa nhật 33 Thường Niên A 2017

Chúa nhật 33 Thường Niên A 2017

  "Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng:...

Chúa nhật 32 Thường Niên A 2017

Chúa nhật 32 Thường Niên A 2017

  "Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: "Nước...

  • Chúa nhật 33 Thường Niên A 2017

    Chúa nhật 33 Thường Niên A 2017

  • Hình Hành hương Đền thánh Gio-an Newmann

    Hình Hành hương Đền thánh Gio-an Newmann

  • Chúa nhật 32 Thường Niên A 2017

    Chúa nhật 32 Thường Niên A 2017

  • Hình viếng nghĩa trang Phục Sinh Lễ Các Linh Hồn 2017

    Hình viếng nghĩa trang Phục Sinh Lễ Các Linh Hồn 2017

 

"Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con". Đoạn Người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin." (Ga 20: 26-29)

 

 

THÔNG TIN CỦA CỘNG ĐOÀN VÀ GIÁO XỨ

 

 

Ý LỄ:

 

$11.     Anh Tùng: xin lễ cầu cho các linh hồn mồ côi và thân nhân.

$12.     Chị Oanh: xin lễ giỗ 1 năm cầu cho linh hồn Giu-se Nguyễn Hiền Thọ.

 

 

Lễ Giỗ 1 năm cầu cho linh hồn Giu-se Nguyễn Hiền Thọ!

 

  1. Hôm nay, sau Thánh lễ, Cộng đoàn sẽ đọc Kinh Tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Tuần 1).

 Tiền bỏ giỏ (Collection): (16/4/2017)

Số người dự lễ (3,131) – Số tiền bỏ giỏ:  $11,772.67

 

********************

Các bài đọc Thánh Kinh trong tuần II Mùa Phục Sinh:

Chúa nhật: Cvtđ 2:42-47/Tv 118:2-4, 13-15, 22-24/1 Pt 1:3-9/Ga 20:19-31

Thứ Hai: Cvtđ 4:23-31/Tv 2:1-9/Ga 3:1-8

Thứ Ba: 1 Pr 5:5b-14/Tv 89:2-3, 6-7, 16-17/Mc 16:15-20

Thứ Tư: Cvtđ 5:17-26/Tv 34:2-9/Ga 3:16-21

Thứ Năm: Cvtđ 5:27-33/Tv 34:2, 9, 17-20/Ga 3:31-36

Thứ Sáu: Cvtđ 5:34-42/Tv 27:1, 4, 13-14/Ga 6:1-15

Thứ Bảy: Cvtđ 6:1-7/Tv 33:1-2, 4-5, 18-19/Ga 6:16-21

 

The Parish Pastoral Council will meet on Monday, April 24, at 7 p.m. in the rectory.

 

The fence has been painted! Many thanks to all who participated in the fence painting on Saturday, April 8th. It was a wonderful experience of working together as a community.

 

 

GIÁO XỨ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP CHUẨN BỊ

KỶ NIỆM 125 NĂM THÀNH LẬP (1893-2018)

 

Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh:

Chúa nhật, ngày 24/9/2017 lúc 12:10 trưa, nhà thờ trên, do Đức Giám Mục giáo phận chủ tế. Thánh Lễ 4 ngôn ngữ. Liên Hoan sau Thánh Lễ tại Notre Dame Hall.