Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

766526
Today
146

Đăng nhập

Who's Online

We have 56 guests and no members online

Chúa nhật 4 Mùa Phục Sinh B 2018

Chúa nhật 4 Mùa Phục Sinh B 2018

  "Khi ấy, Chúa Giêsu phán: "Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt...

Video Hợp ca Chính Chúa Chọn Con

Video Hợp ca Chính Chúa Chọn Con

  Xin mời click vào đường dẫn này...

Chúa nhật 3 Mùa Phục Sinh B 2018

Chúa nhật 3 Mùa Phục Sinh B 2018

"Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai...

 • Chúa nhật 4 Mùa Phục Sinh B 2018

  Chúa nhật 4 Mùa Phục Sinh B 2018

 • Video Hợp ca Chính Chúa Chọn Con

  Video Hợp ca Chính Chúa Chọn Con

 • Hình Thánh Lễ Vọng Phục Sinh

  Hình Thánh Lễ Vọng Phục Sinh

 • Chúa nhật 3 Mùa Phục Sinh B 2018

  Chúa nhật 3 Mùa Phục Sinh B 2018

 

"Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại." (Ga 20: 21-23)

 

THÔNG TIN CỦA CỘNG ĐOÀN VÀ GIÁO XỨ

 

Ý LỄ: 

 

$11.     Anh Hưởng: xin lễ cầu cho linh hồn Giu-se Nguyễn Văn Diệm mới qua đời.

$12.     Hai chị Lan-Phước: xin lễ cầu cho các linh hồn mồ côi.

$13.     Anh Tùng: xin lễ cầu cho các linh hồn mồ côi và thân nhân.

$14.     Chị Hà: xin lễ cầu cho ông bà tổ tiên và linh hồn Giu-se Nguyễn Văn Dùng.

$15.     Chị Lilly: xin lễ giỗ cầu cho linh hồn Phê-rô Nguyễn Tịnh.

$16.     Cô Son: xin lễ Tạ Ơn Chúa và cầu cho các linh hồn mồ côi.

$17.     Chị Tin-Lành: xin lễ cầu cho các đẳng linh hồn.

 

 1. Hôm nay, sau Thánh lễ, Cộng đoàn sẽ đọc Kinh Tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Tuần 6).

 

 Tiền bỏ giỏ (Collection): (28/5/2017)

Số người dự lễ (2,854) – Số tiền bỏ giỏ:  $9,809.76

 

 

 

HÔM NAY LÀ CHÚA NHẬT ĐẦU THÁNG 6, CÓ QUYÊN TIỀN LẦN II GÂY QUỸ CHO CỘNG ĐOÀN!

 Annual Catholic Appeal 2017. To date 114 parishioners have pledged $13,434.00, which is almost 25% of the parish goal of $54,220.00. Many thanks to all who have made their pledges and donations. Let’s remember that the Annual Catholic Appeal is the way O.L.P.H. shares in the responsibility of maintaining the ministries and services of the larger church community, namely the Diocese of Brooklyn. O.L.P.H. benefits greatly from these ministries and services. Please consider prayerfully your pledge to the Annual Catholic Appeal. Pledge envelopes are available in the church and in the rectory office.

 

Các bài đọc Thánh Kinh trong tuần IX Mùa Thường Niên:

Chúa nht: Cvtđ 2:1-11/ 1 Cr 12:3-7/ Ga 20:19-23

Thứ Hai: Tb 1:3;2:1-8/ Mc 12:1-12

Thứ Ba: Tb 2:9-14/ Mc 12:13-17

Thứ Tư: Tb 3:1-11/ Mc 12:18-27

Thứ Năm: Tb 6: 10-11;7:9-17/ Mc 12:28-34

Thứ Sáu: Tb 11:5-17/ Mc 12:35-37

Thứ Bảy: Tb12:1,5-15,20/ Mc 12:38-4

 

GIÁO XỨ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP CHUẨN BỊ

KỶ NIỆM 125 NĂM THÀNH LẬP (1893-2018)

 

Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh: Do Đức giám mục JAMES MASSA chủ tế.

Chúa nhật, ngày 24/9/2017 lúc 12:10 trưa, nhà thờ trên.

Thánh Lễ 4 ngôn ngữ.

Tiệc Liên Hoan sau Thánh Lễ tại Notre Dame Hall (Thức ăn truyền thống của mỗi sắc dân & Văn nghệ)…