Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

807885
Today
176

Đăng nhập

Who's Online

We have 38 guests and no members online

Chúa nhật 25 Thường Niên B 2018

Chúa nhật 25 Thường Niên B 2018

  THÁNH LỄ BẾ MẠC NĂM THÁNH KỶ NIỆM 125 NĂM THÀNH LẬP...

Chúa nhật 24 Thường Niên B 2018

Chúa nhật 24 Thường Niên B 2018

  "Khi ấy, Chúa Giê-su cùng các môn đệ đi về phía những làng...

Chúa nhật 23 Thường Niên B 2018

Chúa nhật 23 Thường Niên B 2018

  "Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Ty-rô, qua Si-đon, đến gần...

Chúa nhật 22 Thường Niên B 2018

Chúa nhật 22 Thường Niên B 2018

  "Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: "Sao môn đệ...

 • Chúa nhật 25 Thường Niên B 2018

  Chúa nhật 25 Thường Niên B 2018

 • Chúa nhật 24 Thường Niên B 2018

  Chúa nhật 24 Thường Niên B 2018

 • Chúa nhật 23 Thường Niên B 2018

  Chúa nhật 23 Thường Niên B 2018

 • Chúa nhật 22 Thường Niên B 2018

  Chúa nhật 22 Thường Niên B 2018

 

"Thầy lại bảo các con, nếu hai người trong các con, ở dưới đất, mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy." (Mt 18:19-20)

 

THÔNG TIN CỦA CỘNG ĐOÀN VÀ GIÁO XỨ

Ý LỄ:

$11.     Chị Tin-Lành: xin lễ cầu cho linh hồn mồ côi.

$12.     Chị Kim: xin lễ Cầu Bình An cho gia đình.

$13.     Anh chị Loan-Cảnh: xin lễ cầu cho linh hồn An-na và Phê-rô.

 1. Hôm nay, sau Thánh lễ, Cộng đoàn sẽ đọc Kinh Tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Tuần 1).

TRONG THÁNH LỄ HÔM NAY SẼ CÓ QUYÊN TIỀN LẦN 2 GÂY QUỸ CHO CỘNG ĐOÀN!

HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ SẼ HỌP VÀO LÚC 7 GIỜ TỐI THỨ HAI, NGÀY 18/9/2017 TẠI ST. GERARD HALL!!!

 Tiền bỏ giỏ (Collection): (3/9/2017)

Số người dự lễ (2,657) – Số tiền bỏ giỏ:  $9,309.54

 

Các bài đọc Thánh Kinh trong tuần XXIII Mùa Thường Niên:

Chúa nht: Ed 33:7-9/ Rm 13:8-10/ Mt 18:15-20

Thứ Hai: Cl 1:24-2:3/ Lc 6:6-11

Thứ Ba: Cl 2:6-15/Lc 6:12-19

Thứ Tư: Cl 3:1-11/ Lc 6:20-26

Thứ Năm: Pl 2:6-11/ Ga 3:3-17

Thứ Sáu: 1 Tm 1:1-2,12-14/ Lc 2:33-35

Thứ Bảy: 1Tm 1:15-17/Lc 6:43-49

 

GIÁO XỨ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP CHUẨN BỊ

KỶ NIỆM 125 NĂM THÀNH LẬP (1893-2018)

 

O.L.P.H. 125 YEARS YOUNG!

WE REMEMBER – WE CELEBRATE – WE BELIEVE!

On Sunday, September 24, 2017, Bishop James Massa, Auxiliary Bishop of Brooklyn, will celebrate the 12:15 PM multilingual Mass in the Upper Church to open the 125th Jubilee of Our Lady of Perpetual Help Parish. The Jubilee Year will continue till September of 2018. Save the date! Plan on participating in this joyous celebration. Our Lady of Perpetual Help, pray for us!

 

Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh: Do Đức giám mục JAMES MASSA chủ tế.

Chúa nhật, ngày 24/9/2017 lúc 12:10 trưa, nhà thờ trên.

Thánh Lễ 4 ngôn ngữ.

Tiệc Liên Hoan sau Thánh Lễ tại Notre Dame Hall (Thức ăn truyền thống của mỗi sắc dân & Văn nghệ)…

 

Xin lưu ý: Vào ngày này sẽ KHÔNG CÓ thánh lễ riêng của Việt Nam!!!