Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

727623
Today
109

Đăng nhập

Who's Online

We have 74 guests and no members online

Chúa nhật 33 Thường Niên A 2017

Chúa nhật 33 Thường Niên A 2017

  "Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng:...

Chúa nhật 32 Thường Niên A 2017

Chúa nhật 32 Thường Niên A 2017

  "Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: "Nước...

 • Chúa nhật 33 Thường Niên A 2017

  Chúa nhật 33 Thường Niên A 2017

 • Hình Hành hương Đền thánh Gio-an Newmann

  Hình Hành hương Đền thánh Gio-an Newmann

 • Chúa nhật 32 Thường Niên A 2017

  Chúa nhật 32 Thường Niên A 2017

 • Hình viếng nghĩa trang Phục Sinh Lễ Các Linh Hồn 2017

  Hình viếng nghĩa trang Phục Sinh Lễ Các Linh Hồn 2017

 

"Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần. Có phải đến bảy lần không?" Chúa Giêsu đáp: "Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy." (Mt 18: 21-22) 

 

THÔNG TIN CỦA CỘNG ĐOÀN VÀ GIÁO XỨ

Ý LỄ:

 

$11.     Chị Tin-Lành: xin lễ cầu cho linh hồn thân bằng quyến thuộc.

$12.     Chị Kim: xin lễ cầu cho các đẳng linh hồn.

$13.     Anh chị Loan-Cảnh: xin lễ Tạ Ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu cho linh hồn An-na và Phê-rô.

$14.     Chị Hà: xin lễ cầu cho các linh hồn mồ côi, cầu cho linh hồn An-tôn.

 1. Hôm nay, sau Thánh lễ, Cộng đoàn sẽ đọc Kinh Tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Tuần 2).

HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ SẼ HỌP VÀO LÚC 7 GIỜ TỐI THỨ HAI, NGÀY 18/9/2017 TẠI ST. GERARD HALL!!!

 Tiền bỏ giỏ (Collection): (10/9/2017)

Số người dự lễ (2,721) – Số tiền bỏ giỏ:  $9,466.53

 

Các bài đọc Thánh Kinh trong tuần XXIV Mùa Thường Niên:

Chúa nht: Hc 27:30-28:7/ Rm 14:7-9/ Mt 18:21-35

Thứ Hai: 1Tm 2:1-8/ Lc 7:1-10

Thứ Ba: 1Tm 3:1-13/Lc 7:11-17

Thứ Tư: 1Tm 3:14-16/ Lc 7:31-35

Thứ Năm: Ep 4:1-7/ Mt 9:9-13

Thứ Sáu: 1 Tm 6:2-12/ Lc 8:1-3

Thứ Bảy: 1Tm 6:13-16/Lc 8:4-15

 

 

 

Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh: Do Đức giám mục JAMES MASSA chủ tế.

Chúa nhật tuần sau, ngày 24/9/2017 lúc 12:10 trưa, nhà thờ trên.

Thánh Lễ 4 ngôn ngữ.

Tiệc Liên Hoan sau Thánh Lễ tại Notre Dame Hall (Thức ăn truyền thống của mỗi sắc dân & Văn nghệ)…

 

Xin lưu ý: Vào ngày này sẽ KHÔNG CÓ thánh lễ riêng của Việt Nam!!!