Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

782641
Today
213

Đăng nhập

Who's Online

We have 43 guests and no members online

Lễ Sinh Nhật Thánh Gio-an Tẩy Giả B 2018

Lễ Sinh Nhật Thánh Gio-an Tẩy Giả B 2018

"Khi đến ngày sinh, bà Êlisabeth sinh hạ một con trai. Láng giềng bà...

Chúa nhật 11 Thường Niên B 2018

Chúa nhật 11 Thường Niên B 2018

  "Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước Thiên...

Chúa nhật 10 Thường Niên B 2018

Chúa nhật 10 Thường Niên B 2018

  "Và mẹ cùng anh em Người đến, đứng ở ngoài sai người vào...

 • Lễ Sinh Nhật Thánh Gio-an Tẩy Giả B 2018

  Lễ Sinh Nhật Thánh Gio-an Tẩy Giả B 2018

 • Chúa nhật 11 Thường Niên B 2018

  Chúa nhật 11 Thường Niên B 2018

 • Hình Lễ Thêm Sức 2018

  Hình Lễ Thêm Sức 2018

 • Chúa nhật 10 Thường Niên B 2018

  Chúa nhật 10 Thường Niên B 2018

 

"Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần. Có phải đến bảy lần không?" Chúa Giêsu đáp: "Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy." (Mt 18: 21-22) 

 

THÔNG TIN CỦA CỘNG ĐOÀN VÀ GIÁO XỨ

Ý LỄ:

 

$11.     Chị Tin-Lành: xin lễ cầu cho linh hồn thân bằng quyến thuộc.

$12.     Chị Kim: xin lễ cầu cho các đẳng linh hồn.

$13.     Anh chị Loan-Cảnh: xin lễ Tạ Ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu cho linh hồn An-na và Phê-rô.

$14.     Chị Hà: xin lễ cầu cho các linh hồn mồ côi, cầu cho linh hồn An-tôn.

 1. Hôm nay, sau Thánh lễ, Cộng đoàn sẽ đọc Kinh Tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Tuần 2).

HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ SẼ HỌP VÀO LÚC 7 GIỜ TỐI THỨ HAI, NGÀY 18/9/2017 TẠI ST. GERARD HALL!!!

 Tiền bỏ giỏ (Collection): (10/9/2017)

Số người dự lễ (2,721) – Số tiền bỏ giỏ:  $9,466.53

 

Các bài đọc Thánh Kinh trong tuần XXIV Mùa Thường Niên:

Chúa nht: Hc 27:30-28:7/ Rm 14:7-9/ Mt 18:21-35

Thứ Hai: 1Tm 2:1-8/ Lc 7:1-10

Thứ Ba: 1Tm 3:1-13/Lc 7:11-17

Thứ Tư: 1Tm 3:14-16/ Lc 7:31-35

Thứ Năm: Ep 4:1-7/ Mt 9:9-13

Thứ Sáu: 1 Tm 6:2-12/ Lc 8:1-3

Thứ Bảy: 1Tm 6:13-16/Lc 8:4-15

 

 

 

Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh: Do Đức giám mục JAMES MASSA chủ tế.

Chúa nhật tuần sau, ngày 24/9/2017 lúc 12:10 trưa, nhà thờ trên.

Thánh Lễ 4 ngôn ngữ.

Tiệc Liên Hoan sau Thánh Lễ tại Notre Dame Hall (Thức ăn truyền thống của mỗi sắc dân & Văn nghệ)…

 

Xin lưu ý: Vào ngày này sẽ KHÔNG CÓ thánh lễ riêng của Việt Nam!!!