Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

782641
Today
213

Đăng nhập

Who's Online

We have 32 guests and no members online

Lễ Sinh Nhật Thánh Gio-an Tẩy Giả B 2018

Lễ Sinh Nhật Thánh Gio-an Tẩy Giả B 2018

"Khi đến ngày sinh, bà Êlisabeth sinh hạ một con trai. Láng giềng bà...

Chúa nhật 11 Thường Niên B 2018

Chúa nhật 11 Thường Niên B 2018

  "Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước Thiên...

Chúa nhật 10 Thường Niên B 2018

Chúa nhật 10 Thường Niên B 2018

  "Và mẹ cùng anh em Người đến, đứng ở ngoài sai người vào...

 • Lễ Sinh Nhật Thánh Gio-an Tẩy Giả B 2018

  Lễ Sinh Nhật Thánh Gio-an Tẩy Giả B 2018

 • Chúa nhật 11 Thường Niên B 2018

  Chúa nhật 11 Thường Niên B 2018

 • Hình Lễ Thêm Sức 2018

  Hình Lễ Thêm Sức 2018

 • Chúa nhật 10 Thường Niên B 2018

  Chúa nhật 10 Thường Niên B 2018

 

"Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: "Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: 'Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha!' Nó thưa lại rằng: 'Con không đi'. Nhưng sau nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: 'Thưa cha, vâng, con đi'. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình?" Họ đáp: "Người con thứ nhất." (Mt 21: 28-31a)

 

THÔNG TIN CỦA CỘNG ĐOÀN VÀ GIÁO XỨ

Ý LỄ:

$11.     Anh chị Loan-Cảnh: xin lễ cầu cho linh hồn An-na và Phê-rô.

$12.     Cô Son: xin lễ Tạ Ơn Chúa và Đức Mẹ.

$13.     Gia đình anh chị Trường: xin lễ Tạ Ơn và Cầu Bình An cho gia đình.

$14.     Anh Tùng: xin lễ cầu cho các linh hồn mồ côi và thân nhân.

 1. Hôm nay, sau Thánh lễ, Cộng đoàn sẽ đọc Kinh Tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Tuần 3).

 Tiền bỏ giỏ (Collection): (24/9/2017)

Số người dự lễ (3,030) – Số tiền bỏ giỏ:  $11,718.29

THÁNH 10: THÁNG MÂN CÔI

Vào lúc 7 giờ tối thứ Hai hàng tuần trong tháng 10, Giáo xứ có đọc kinh lần chuỗi trước nhà thờ. Mời mọi người tham gia!

 

 

TIỀN QUỸ CỦA CỘNG ĐOÀN

 

Tháng 6/2017:                                                    $2,564.00

Cô Son donated lễ Father’s Day                           $20.00

Bác Xuân donated Lễ Năm Thánh Giáo xứ:        $50.00

Cô Son donated :                                                   $20.00

Tổng cộng:                                                         $2,654.00

Chi:                                                                           $97.00

CÒN LẠI:                                                         $2,557.00

 

 

Các bài đọc Thánh Kinh trong tuần XXVI Mùa Thường Niên:

Chúa nht: Ed 18:25-28/ Pl 2:1-11/ Mt 21:28-32

Thứ Hai: Dcr 8:1-8/ Mt 18:1-5, 10

Thứ Ba: Dcr 8:20-23/Lc 9:51-56

Thứ Tư: Nhm 2:1-8/ Lc 9:57-62

Thứ Năm: Nhm 8:1-4/ Lc 10:1-12

Thứ Sáu: Br 1:15-22/ Lc 10:13-16

Thứ Bảy: Br 4:5-12, 27-29/Lc 10:17-24