Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

798514
Today
17

Đăng nhập

Who's Online

We have 17 guests and no members online

Chúa nhật 20 Thường Niên B 2018

Chúa nhật 20 Thường Niên B 2018

  "Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: "Ta là bánh...

Chúa nhật 19 Thường Niên B 2018

Chúa nhật 19 Thường Niên B 2018

  "Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Đấng bởi Thiên Chúa mà...

Chúa nhật 18 Thường Niên B 2018

Chúa nhật 18 Thường Niên B 2018

  "Chúa Giê-su đáp: "Thật, Ta bảo thật các ngươi, không phải...

 • Chúa nhật 20 Thường Niên B 2018

  Chúa nhật 20 Thường Niên B 2018

 • Chúa nhật 19 Thường Niên B 2018

  Chúa nhật 19 Thường Niên B 2018

 • Hình Block Party Mừng Năm Thánh 125 năm

  Hình Block Party Mừng Năm Thánh 125 năm

 • Chúa nhật 18 Thường Niên B 2018

  Chúa nhật 18 Thường Niên B 2018

 

"Vậy xin Thầy nói cho chúng tôi biết Thầy nghĩ thế nào: Có được phép nộp thuế cho Cêsarê hay không?" Chúa Giêsu thừa hiểu ác ý của họ, nên nói: "Bọn người giả hình, các ngươi gài bẫy Ta làm gì? Hãy đưa Ta xem đồng tiền nộp thuế". Họ đưa cho Người một đồng bạc. Và Chúa Giêsu hỏi họ: "Hình tượng và danh hiệu này là của ai?" Họ thưa rằng: "Của Cêsarê". Bấy giờ Người bảo họ rằng: "Vậy, cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho Cêsarê, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa." (Mt 22: 17-21)

 

THÔNG TIN CỦA CỘNG ĐOÀN VÀ GIÁO XỨ

Ý LỄ:

$11.     Anh chị Loan-Cảnh: xin lễ cầu cho các linh hồn An-na và Phê-rô.

$12.     Anh Tùng: xin lễ Tạ Ơn – Cầu Bình An. Cầu cho các linh hồn mồ côi và thân nhân.

$13.     Chị Hà: xin lễ cầu cho Ông bà tổ tiên. Cầu cho các linh hồn Giu-se, Gio-an Bao-ti-xi-ta, và linh hồn An-na.

 1. Hôm nay, sau Thánh lễ, Cộng đoàn sẽ đọc Kinh Tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Tuần 6).

 Tiền bỏ giỏ (Collection): (15/10/2017)

Số người dự lễ (3,152) – Số tiền bỏ giỏ:  $11,429.88

 

THÁNH 10: THÁNG MÂN CÔI

Vào lúc 7 giờ tối thứ Hai hàng tuần trong tháng 10, Giáo xứ có đọc kinh lần chuỗi trước nhà thờ. Mời mọi người tham gia!

 

@  vào ngày thứ Bảy, 4/11/2017, Cộng đoàn sẽ tổ chức đi hành hương viếng Đền thánh Gio-an Newmann ở Philadelphia. Mời mọi người đăng ký để thu xếp xe đưa đón!!!

 

 

 

 

On All Souls’ Day, November 2, there will be a 7 PM bilingual Mass for all our beloved deceased parishioners and family members who died this year 2017. Please leave the names of those who were not buried from OLPH in the rectory office, so we can include them in the Mass intention.

 

Các bài đọc Thánh Kinh trong tuần XXIX Mùa Thường Niên:

Chúa nht: Is 45:1,4-6/ 1Tx 1:1-5b/ Mt 22:15-21

Thứ Hai: Rm 4:20-25/ Lc 12:13-21

Thứ Ba: Rm 5:12-21/Lc 12:35-38

Thứ Tư: Rm 6:12-18/ Lc 12:39-48

Thứ Năm: Rm 6:19-23/ Lc 12:49-53

Thứ Sáu: Rm 7:18-25/ Lc 12:54-59

Thứ Bảy: Ep 2:19-22/Lc 6:12-16