Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

855029
Today
24

Đăng nhập

Who's Online

We have 6 guests and no members online

Chúa nhật 3 Thường Niên C 2019

Chúa nhật 3 Thường Niên C 2019

"Mở sách ra, Người gặp ngay đoạn chép rằng: "Thánh Thần Chúa ngự...

Chúa nhật 2 Thường Niên C 2019

Chúa nhật 2 Thường Niên C 2019

  "Khi ấy, có tiệc cưới tại Ca-na xứ Ga-li-lê-a. Và có mẹ của...

Lễ Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa C 2018

Lễ Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa C 2018

  "Vậy khi tất cả dân chúng đã chịu phép rửa, và chính lúc...

 • Chúa nhật 3 Thường Niên C 2019

  Chúa nhật 3 Thường Niên C 2019

 • Chúa nhật 2 Thường Niên C 2019

  Chúa nhật 2 Thường Niên C 2019

 • Hình Kỷ Niệm Mùa Giáng Sinh 2018

  Hình Kỷ Niệm Mùa Giáng Sinh 2018

 • Lễ Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa C 2018

  Lễ Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa C 2018

 

"Vậy xin Thầy nói cho chúng tôi biết Thầy nghĩ thế nào: Có được phép nộp thuế cho Cêsarê hay không?" Chúa Giêsu thừa hiểu ác ý của họ, nên nói: "Bọn người giả hình, các ngươi gài bẫy Ta làm gì? Hãy đưa Ta xem đồng tiền nộp thuế". Họ đưa cho Người một đồng bạc. Và Chúa Giêsu hỏi họ: "Hình tượng và danh hiệu này là của ai?" Họ thưa rằng: "Của Cêsarê". Bấy giờ Người bảo họ rằng: "Vậy, cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho Cêsarê, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa." (Mt 22: 17-21)

 

THÔNG TIN CỦA CỘNG ĐOÀN VÀ GIÁO XỨ

Ý LỄ:

$11.     Anh chị Loan-Cảnh: xin lễ cầu cho các linh hồn An-na và Phê-rô.

$12.     Anh Tùng: xin lễ Tạ Ơn – Cầu Bình An. Cầu cho các linh hồn mồ côi và thân nhân.

$13.     Chị Hà: xin lễ cầu cho Ông bà tổ tiên. Cầu cho các linh hồn Giu-se, Gio-an Bao-ti-xi-ta, và linh hồn An-na.

 1. Hôm nay, sau Thánh lễ, Cộng đoàn sẽ đọc Kinh Tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Tuần 6).

 Tiền bỏ giỏ (Collection): (15/10/2017)

Số người dự lễ (3,152) – Số tiền bỏ giỏ:  $11,429.88

 

THÁNH 10: THÁNG MÂN CÔI

Vào lúc 7 giờ tối thứ Hai hàng tuần trong tháng 10, Giáo xứ có đọc kinh lần chuỗi trước nhà thờ. Mời mọi người tham gia!

 

@  vào ngày thứ Bảy, 4/11/2017, Cộng đoàn sẽ tổ chức đi hành hương viếng Đền thánh Gio-an Newmann ở Philadelphia. Mời mọi người đăng ký để thu xếp xe đưa đón!!!

 

 

 

 

On All Souls’ Day, November 2, there will be a 7 PM bilingual Mass for all our beloved deceased parishioners and family members who died this year 2017. Please leave the names of those who were not buried from OLPH in the rectory office, so we can include them in the Mass intention.

 

Các bài đọc Thánh Kinh trong tuần XXIX Mùa Thường Niên:

Chúa nht: Is 45:1,4-6/ 1Tx 1:1-5b/ Mt 22:15-21

Thứ Hai: Rm 4:20-25/ Lc 12:13-21

Thứ Ba: Rm 5:12-21/Lc 12:35-38

Thứ Tư: Rm 6:12-18/ Lc 12:39-48

Thứ Năm: Rm 6:19-23/ Lc 12:49-53

Thứ Sáu: Rm 7:18-25/ Lc 12:54-59

Thứ Bảy: Ep 2:19-22/Lc 6:12-16