Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

760055
Today
302

Đăng nhập

Who's Online

We have 17 guests and no members online

Chúa nhật Lễ Lá B 2018

Chúa nhật Lễ Lá B 2018

  "Chúa Giêsu Kitô, tuy là thân phận Thiên Chúa, đã không nghĩ...

Chúa nhật 5 Mùa Chay B 2018

Chúa nhật 5 Mùa Chay B 2018

  "Khi ấy, trong số những người lên dự lễ, có mấy người...

Chúa nhật 4 Mùa Chay B 2018

Chúa nhật 4 Mùa Chay B 2018

  "Vì Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình,...

Video Xuân Mậu Tuất 2018

Mời click vào đường dẫn  https://youtu.be/Wt-WJF2Ev1k để xem...

  • Chúa nhật Lễ Lá B 2018

    Chúa nhật Lễ Lá B 2018

  • Chúa nhật 5 Mùa Chay B 2018

    Chúa nhật 5 Mùa Chay B 2018

  • Chúa nhật 4 Mùa Chay B 2018

    Chúa nhật 4 Mùa Chay B 2018

  • Video Xuân Mậu Tuất 2018