Chúa nhật II Mùa Chay C.

"Và đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường và áo Người trở nên trắng tinh sáng láng. Bỗng có hai vị đàm đạo với Người, đó là Môsê và Êlia, hiện đến uy nghi, và nói về sự chết của Người sẽ thực hiện tại Giêrusalem." (Lc 9:29-31)

 

Thư ngỏ của cha Quản xứ

Anh…

Read more: Chúa nhật II Mùa Chay C.

Cáo Phó

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh, gia đình chúng con trân trọng báo tin cùng Quý Cha, Quý Tu Sĩ nam nữ, quí Thân Bằng Quyến Thuộc, và bạn hữu xa gần cùng toàn thể Cộng Đoàn Dân Chúa

Mẹ, bà của chúng con là:

 

Madeleine

 Cúc Quan

 

Sinh ngày 14 tháng 2 năm 1929…

Read more: Cáo Phó

"Có lời chép rằng: Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng thờ một mình Người thôi".

Thư ngỏ của cha quản xứ

Anh chị em thân mến,

Khi viết những dòng này, tôi vừa mới nghe tin Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI sẽ từ chức vào cuối tháng này. Chắc chắn rằng Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của những điều bất ngờ! Trong…

Read more: Chúa Nhật I Mùa Chay Năm C

Chúa Nhật V Thường Niên C

"Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu, và thả lưới bắt cá"

Thư mục vụ của cha quản xứ,

Anh chị em thân mến,

Chúa Nhật tuần này được gọi là “Chúa Nhật tạm biệt Allêluia”. Mùa chay bắt đầu vào thứ Tư tuần này, như anh chị em biết, chúng ta không được sử dụng câu “Allêluia” cho đến Chúa Nhật Phục Sinh vì thế hôm nay chúng ta hát Allêluia dài…

Read more: Chúa Nhật V Thường Niên C