Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

686809
Today
149

Đăng nhập

Who's Online

We have 45 guests and no members online

Chúa nhật 7 Phục Sinh A 2017

Chúa nhật 7 Phục Sinh A 2017

  "Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: "Lạy Cha, giờ...

Video Cộng đoàn Mừng Lễ Hiền Mẫu 2017

Mời click vào đường dẫn sau để xem video! https://youtu.be/qJZNrKpgnp4

Chúa nhật 6 Mùa Phục Sinh A 2017

Chúa nhật 6 Mùa Phục Sinh A 2017

  "Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con...

  • Chúa nhật 7 Phục Sinh A 2017

    Chúa nhật 7 Phục Sinh A 2017

  • Video Cộng đoàn Mừng Lễ Hiền Mẫu 2017

  • Chúa nhật 6 Mùa Phục Sinh A 2017

    Chúa nhật 6 Mùa Phục Sinh A 2017

  • Hình cộng đoàn Mừng Lễ Mother Day 2017

    Hình cộng đoàn Mừng Lễ Mother Day 2017